Μετά τα 35 η τιμή της ΑΜΗ
και η γονιμότητα μειώνονται

Τα καλά νέα για γυναίκες άνω των 35 ετών έρχονται από το PROFERTIL® female

Επιστημονικά τεκμηριωμένο:
Μετά την ηλικία των 35 ετών, τα επίπεδα της ΑΜΗ και
η γονιμότητα μπορεί να μειωθούν σε κρίσιμο βαθμό.

Η τιμή της AMH (Anti-Müllerian Hormone) αποτελεί δείκτη της γυναικείας γονιμότητας και μπορεί να είναι κρίσιμη για την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Χαμηλά επίπεδα AMH μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλό απόθεμα ωαρίων, καθώς η τιμή της στον ορό συσχετίζεται ισχυρά με τον αριθμό των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων.*

*Gomez R. et al.; Arch Gynecol Obstet (2016) 293:667–673.

Για τις γυναίκες ηλικίας 35+ ή εκείνες που αντιμετωπίζουν ΣΠΩ
η τιμή της AMH είναι ζωτικής σημασίας.

Το PROFERTIL® female αυξάνει τα επίπεδα της AMH όταν είναι πολύ χαμηλά σε γυναίκες άνω των 35 ετών, ενώ μειώνει τα επίπεδα της AMH όταν είναι πολύ υψηλά, σε γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS).

Η τιμή της AMH εντός της πράσινης ζώνης (περίπου από 1,0 έως και κάτω από 6,0 ng/ml) είναι ένδειξη ότι οι συνθήκες είναι καλές για τη γονιμότητα της γυναίκας.

Ficicioglu C. et al.; Gynecol Endocrinol (2014) May;30(5):372-6.
Merdassi G. et al.; Fertil Steril (2013) Sept;100(3):S157.

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ • ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ:

ΤΟ PROFERTIL® FEMALE
ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΤΗΣ AMH!