Αποτύπωμα

Εταιρία: Fertilland Pharma Αναγνωστάκος Γ. ΙΚΕ
Οδός: Λεωφόρος Μεσογείων 2-4
Τ.Κ./Πόλη: 11527 / Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2107474755
Fax: +30 2107474755

Αρχική σελίδα: www.fertilland.gr
Email: info@fertilland.gr

Αρ. Φορολογικού Μητρώου: 800551684
ΔΟΥ: ΙΒ’ Αθηνών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Γεώργιος Αναγνωστάκος
Έδρα της εταιρείας: Αθήνα-Ελλάδα

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.