Βελτίωση της ποιότητας των εμβρύων

Βελτίωση των συνθηκών για την υγιή ανάπτυξη του εμβρύου με το PROFERTIL® female

Η καλή υγεία της επιτόκου είναι σημαντικός παράγοντας για τη σωστή εμβρυϊκή ανάπτυξη.  Μια κλινική μελέτη στο Ιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της  Βιέννης έδειξε  ότι η χορήγηση του PROFERTIL® female έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα εμβρύων, σε σύγκριση με τη λήψη μόνο φολικού οξέος.  Αυτό συνδέεται με την ικανότητα του γονιμοποιημένου ωαρίου να εμφυτεύεται επιτυχώς στη μήτρα.

Ποιοί είναι οι λόγοι για την κακή εμβρυϊκή ανάπτυξη;

  • Σπερματοζωάρια με μη φυσιολογικές παραμέτρους (π.χ., κατακερματισμό του DNA)
  • Κακή ποιότητα ωαρίων λόγω μεγαλύτερης ηλικίας, ορμονικής ανισορροπίας ή παχυσαρκίας
  • Γενετικά ελαττώματα στο έμβρυο
  • Λοιμώξεις

Πώς βοηθά το PROFERTIL® female;

Μια ολοκληρωμένη μελέτη στο Ιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βιέννης επιβεβαίωσε την υποστηρικτική επίδραση του PROFERTIL® female στη γυναικεία γονιμότητα. Η πρόσληψη 400 mcg φολικού οξέος χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου για τη σύγκριση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φολικό οξύ είναι το συνηθισμένο ιατρικό πρότυπο.

Η μελέτη για το PROFERTIL® female, που διεξήχθη στο Ιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βιέννης, ανέδειξε τα ακόλουθα αποτελέσματα, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (φολικό οξύ):

  • Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό γονιμοποίησης
  • Σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό εμβρύων υψηλής ποιότητας
  • Βελτιωμένη ποιότητα εμβρύων
  • Τάση προς υψηλότερο ποσοστό κλινικής κύησης

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η πρόσληψη PROFERTIL® female βελτιώνει την πιθανότητα για μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη!

Πώς βοηθά το PROFERTIL® female στην επίτευξη εγκυμοσύνης;?

ρυθμίζει τον εμμηνορροϊκό κύκλο

βελτιστοποιεί την ωρίμανση των ωαρίων

Αναδομεί το ενδομήτριο για να εμφυτευτεί το γονιμοποιημένο ωάριο

Πώς ορίζεται η ποιότητα των εμβρύων και ποιοί παράγοντες είναι καθοριστικοί για αυτή;

Η ποιότητα των εμβρύων είναι εξαιρετικά σημαντική παράμετρος για έναν επιτυχημένο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Εάν τα ωάρια ή τα σπερματοζωάρια είναι κακής ποιότητας, τότε και η ποιότητα των εμβρύων θα είναι επίσης χειρότερη.

Για την καταγραφή της ποιότητας των εμβρύων χρησιμοποιούνται δομικά και μικροσκοπικά κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί επίσης να προσδιοριστεί εάν το έμβρυο θα καταφέρει να αναπτυχθεί περαιτέρω σε βλαστοκύστη. Η αξιολόγηση του εμβρύου πραγματοποιείται με ισχυρό, εξειδικευμένο μικροσκόπιο.

Η ποιότητα των εμβρύων μετά τη λήψη του PROFERTIL® female εξετάστηκε προσεκτικά, ως μέρος μιας μελέτης εξωσωματικής γονιμοποίησης, στο Ιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βιέννης. Στο πλαίσιο της μελέτης, εξετάστηκε ο αριθμός των κυττάρων και το ποσοστό κατακερματισμού. Η ομάδα του PROFERTIL® female έδειξε σημαντικά καλύτερη ποιότητα εμβρύων, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου με μόνο φολικό οξύ.

Τα ακόλουθα κριτήρια μπορούν να αναλυθούν:

Η ηλικία, η υγεία, το βάρος και ο τρόπος ζωής της γυναίκας είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες με την ποιότητα του σπέρματος του άνδρα, όσον αφορά στο πρωτόκολλο διέγερσης.

Η ποιότητα του εμβρύου μπορεί να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια (π.χ., αριθμός κυττάρων).

Η ποιότητα του σπέρματος  αξιολογείται επειδή είναι εξίσου σημαντική για την καλή ποιότητα του εμβρύου. Εάν είναι απαραίτητο, αυτό γίνεται με έλεγχο του κατακερματισμού του DNA.

Η βελτίωση της ποιότητας των ωαρίων ως βάση για την καλή ποιότητα του εμβρύου

Αξιολόγηση του αποθέματος των ωαρίων:

Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για τις ηλικίες άνω των 35 ετών και μπορεί να πραγματοποιηθεί, π.χ., με τον προσδιορισμό του επιπέδου της “Αντιμυλλερίου Ορμόνης” – ΑΜΗ (Anti-Mullerian Hormone) και της μέτρησης της τιμής της FSH (FSH = Θυλακιοτρόπος ορμόνη). Επιπλέον, αξιολογούνται και οι συνθήκες της κολπικής βλέννας.

Ισορροπημένη διατροφή:

Εάν μια γυναίκα επιθυμεί να αυξήσει τη γονιμότητά της λόγω της (ελαφρώς) προχωρημένης ηλικίας της, ώστε να γίνει πραγματικότητα μια επιθυμητή εγκυμοσύνη, η διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν τύποι διατροφής, που αν ακολουθηθούν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η γυναικεία γονιμότητα μπορεί να βελτιωθεί. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ιδιαιτέρως η μεσογειακή διατροφή. Μελέτες σχετικά με αυτό έχουν δημοσιευθεί σε καταξιωμένα, ειδικά περιοδικά όπως τα «Fertility and Sterility» και «Human Reproduction». Είναι γενικά αποδεκτόότι η υψηλή περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών και φολικού οξέος έχει θετική επίδραση στη γονιμότητα. Το φολικό οξύ μειώνει επίσης τον κίνδυνο προβλημάτων στα νεύρα του νωτιαίου μυελού (βλάβες του νευρικού σωλήνα).

Οι βιταμίνες, ιδιαιτέρως η βιταμίνη D, είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες, οι οποίες μπορούν να αξιολογηθούν εργαστηριακά.

Αλλά μια ισορροπημένη διατροφή δεν είναι πάντα αρκετή. Αδιαμφισβήτητα, το PROFERTIL® female θα πρέπει να θεωρείται ως η βέλτιστη υποστήριξη για τη γυναικεία γονιμότητα, στην ηλικία των 30 ετών και άνω. Ο ειδικός συνδυασμός των μικροθρεπτικών συστατικών του είναι τεκμηριωμένος με μελέτες. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βιέννης έδειξε επίσης την υποστηρικτική επίδραση του PROFERTIL® female ως  το «χάπι γονιμότητας»  και στην ποιότητα των εμβρύων!