Επίδραση
στο ποσοστό κύησης

Το PROFERTIL® female υποστηρίζει τις γυναίκες στην προσπάθειά τους για την απόκτηση παιδιού με προγραμματισμένη  εγκυμοσύνη

Κλινικές μελέτες στην Αυστρία έδειξαν ότι το PROFERTIL® female μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στην πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης.

Τι μπορεί να εμποδίσει την επίτευξη  μιας επιθυμητής εγκυμοσύνης;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι περίπου στο 50% των περιπτώσεων, η αιτία έγκειται στον άνδρα. Επομένως, και οι δύο σύντροφοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε λεπτομερή, ιατρική αξιολόγηση.

Πιθανές αιτίες:

 • Κακή ποιότητα ωαρίων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε μεγαλύτερη ηλικία, ορμονική ανισορροπία ή παχυσαρκία.
 • Κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων. Ο επονομαζόμενος έλεγχος του κατακερματισμού του DNA δεν είναι μία από τις τυπικές παραμέτρους του σπέρματος που εξετάζονται στο σπερμοδιάγραμμα. Ωστόσο, αυξημένο «εύθραυστο» DNA σπέρματος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής.
 • Το έμβρυο έχει γενετικές ανωμαλίες.
 • Υπάρχουν λοιμώξεις.

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης μελέτησε την υποστηρικτική επίδραση της τεκμηριωμένης με μελέτες σύνθεσης του PROFERTIL® female στη γυναικεία γονιμότητα. Η μελέτη του Ιατρικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βιέννης, έδειξε ότι η λήψη του PROFERTIL® female συνέβαλε στην αύξηση του ποσοστού γονιμοποίησης στην ποιότητα του εμβρύου, σε σύγκριση με τη λήψη μόνο φολικού οξέος (400 mcg). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν επίσης μια αυξητική τάση του ποσοστού επίτευξης κλινικής εγκυμοσύνης (ανιχνεύσιμος καρδιακός παλμός στον υπέρηχο). Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο τεχνητής γονιμοποίησης, επειδή αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη μέτρηση της ποιότητας του εμβρύου.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το PROFERTIL® female σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της γυναικείας γονιμότητας έχει ευνοϊκότερη επίδραση συγκριτικά με τη λήψη μόνο φολικού οξέος. Το φολικό οξύ θεωρείται απαραίτητο, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αποδεδειγμένη ευεργετική επίδραση των μικροθρεπτικών συστατικών του PROFERTIL® female, ειδικά για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών.

Ποσοστό γονιμοποίησης

Καλή ποιότητα εμβρύων

Ποσοστό κύησης

Συνοπτικά αποτελέσματα της μελέτης για το PROFERTIL® female σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (400 mcg φολικού οξέος):

 • Υψηλότερο ποσοστό γονιμοποίησης
 • Μεγαλύτερος αριθμός εμβρύων υψηλής ποιότητας
 • Μεγαλύτερη συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του εμβρύου
 • Τάση προς υψηλότερο ποσοστό κλινικής κύησης

Ποσοστό γονιμοποίησης 66,7% επιτεύχθηκε στην ομάδα του PROFERTIL® female, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 42,9% στην ομάδα του φολικού οξέος. Η λήψη του PROFERTIL® female είχε επίσης ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα εμβρύων (58% έναντι 36% των γυναικών που ελέγχθηκαν). Το ποσοστό κλινικής κύησης ήταν 40% στην ομάδα του PROFERTIL® female, ενώ στην ομάδα του φολικού οξέος το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 26%. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι μπορεί να βελτιωθεί η πιθανότητα εγκυμοσύνης με τη λήψη PROFERTIL® female.

Τα μικροθρεπτικά συστατικά του PROFERTIL® female μπορούν να υποστήριξουν την πορεία προς την εγκυμοσύνη, δρώντας ευνοϊκά στα παρακάτω:

 • Στη γυναικεία γονιμότητα
 • Στη ρύθμιση του εμμηνορροϊκού κύκλου
 • Στην ωρίμανση των ωαρίων
 • Στη βελτίωση των συνθηκών για εμφύτευση

Τα μικροθρεπτικά συστατικά του PROFERTIL® female μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των πιθανών κινδύνων για τη μέλλουσα μητέρα και το έμβρυο:

 • Δισχιδής ράχη
 • Ανάπτυξη του εγκεφάλου και της όρασης
 • Υγεία της μέλλουσας μητέρας
 • Προεκλαμψία και πρόωρος τοκετός

Αναφερόμαστε για ακόμη μία φορά στις μελέτες και σημειώνουμε ότι το PROFERTIL® female μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στη γυναικεία γονιμότητα στο πλαίσιο της φυσικής σύλληψης ή στον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η αποδεδειγμένη ευεργετική επίδραση των μικροθρεπτικών συστατικών του PROFERTIL® female μπορεί να βοηθήσει στην πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης.