Βελτίωση του
ποσοστού κύησης

Το PROFERTIL® female υποστηρίζει τις γυναίκες στην προσπάθειά τους για την απόκτηση παιδιού με προγραμματισμένη  εγκυμοσύνη

Κλινικές μελέτες στην Αυστρία έδειξαν ότι το PROFERTIL® female μπορεί αποδεδειγμένα να αυξήσει την πιθανότητα μιας επιτυχημένης εγκυμοσύνης.

Τι μπορεί να εμποδίσει την επίτευξη  μιας επιθυμητής εγκυμοσύνης;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι περίπου στο 50% των περιπτώσεων, η αιτία έγκειται στον άνδρα. Επομένως, και οι δύο σύντροφοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε λεπτομερή, ιατρική αξιολόγηση.

Πιθανές αιτίες:

 • Κακή ποιότητα ωαρίων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε μεγαλύτερη ηλικία, ορμονική ανισορροπία ή παχυσαρκία.
 • Κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων. Ο επονομαζόμενος έλεγχος του κατακερματισμού του DNA δεν είναι μία από τις τυπικές παραμέτρους του σπέρματος που εξετάζονται στο σπερμοδιάγραμμα. Ωστόσο, αυξημένο «εύθραυστο» DNA σπέρματος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής.
 • Το έμβρυο έχει γενετικές ανωμαλίες.
 • Υπάρχουν λοιμώξεις.

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης μελέτησε την υποστηρικτική επίδραση της τεκμηριωμένης με μελέτες σύνθεσης του PROFERTIL® female στη γυναικεία γονιμότητα. Η μελέτη του Ιατρικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βιέννης, έδειξε ότι η λήψη του PROFERTIL® female αυξάνει σημαντικά το ποσοστό γονιμοποίησης και την ποιότητα του εμβρύου, σε σύγκριση με τη λήψη μόνο φολικού οξέος (400 mcg). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν επίσης μια αυξητική τάση του ποσοστού επίτευξης κλινικής εγκυμοσύνης (ανιχνεύσιμος καρδιακός παλμός στον υπέρηχο). Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο τεχνητής γονιμοποίησης, επειδή αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη μέτρηση της ποιότητας του εμβρύου.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το PROFERTIL® female σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της γυναικείας γονιμότητας είναι ανώτερο συγκριτικά με τη λήψη μόνο φολικού οξέος. Το φολικό οξύ θεωρείται απαραίτητο, αλλά θα πρέπει να εξετάζεται και η τεκμηριωμένη από μελέτες σύνθεση του PROFERTIL® female, ειδικά για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών.

Ποσοστό γονιμοποίησης

Καλή ποιότητα εμβρύων

Ποσοστό κύησης

Συνοπτικά αποτελέσματα της μελέτης για το PROFERTIL® female σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (400 mcg φολικού οξέος):

 • Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό γονιμοποίησης
 • Σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός εμβρύων υψηλής ποιότητας
 • Βελτιωμένη ποιότητα εμβρύου
 • Τάση προς υψηλότερο ποσοστό κλινικής κύησης

Ποσοστό γονιμοποίησης 66,7% επιτεύχθηκε στην ομάδα του PROFERTIL® female, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 42,9% στην ομάδα του φολικού οξέος. Η λήψη του PROFERTIL® female είχε επίσης ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα εμβρύων (58% έναντι 36% των γυναικών που ελέγχθηκαν). Το ποσοστό κλινικής κύησης ήταν 40% στην ομάδα του PROFERTIL® female, ενώ στην ομάδα του φολικού οξέος το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 26%. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εγκυμοσύνης με τη λήψη PROFERTIL® female.

Το PROFERTIL® female παρέχει την ακόλουθη υποστήριξη στην πορεία προς την εγκυμοσύνη:

 • Βελτίωση της γονιμότητας
 • Ρύθμιση του εμμηνορροϊκού κύκλου
 • Βελτιστοποίηση της ωρίμανσης των ωαρίων
 • Καλύτερες συνθήκες για εμφύτευση

Το PROFERTIL® female μπορεί να μειώσει τους πιθανούς κινδύνους για τη μέλλουσα μητέρα και το έμβρυο:

 • Προστασία ενάντια στη δισχιδή ράχη
 • Υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης του εγκεφάλου και της όρασης
 • Βέλτιστη προετοιμασία της υγείας της μέλλουσας μητέρας
 • Προστασία από την προεκλαμψία και τον πρόωρο

Αναφερόμαστε για ακόμη μία φορά στις μελέτες και σημειώνουμε ότι το PROFERTIL® female μπορεί να βελτιώσει τη γυναικεία γονιμότητα στο πλαίσιο της φυσικής σύλληψης, αλλά είναι επίσης κατάλληλο και για την προετοιμασία ή τον ίδιο τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η πιθανότητα εγκυμοσύνης μπορεί να αυξηθεί με τη λήψη της επιστημονικά τεκμηριωμένης σύνθεσης του PROFERTIL® female.