Υπολογισμός γόνιμων ημερών


Η ωορρηξία λαμβάνει χώρα 14 μέρες περίπου πριν από την επόμενη περίοδό σας.
Υπολογίστε την πιο γόνιμη περίοδο για να αποκτήσετε το παιδί που επιθυμείτε.
Αυτό το εργαλείο σάς βοηθάει να υπολογίσετε πότε είναι αυτή η περίοδος.
 

Πότε ήταν η πρώτη μέρα της περιόδου σας;
 
 
Πόσες μέρες διαρκεί κατά μέσο όρο η περίοδός σας;

 Μέρες